Ürünler

Park Bahçe Heykeli

Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler

Ürünler olarak, geniş heykel büst çeşitlerimiz ile Ayyıldız Heykel ve Sanat Atölyemizde, heykel büst, Atatürk heykeli, Savaş heykelleri, silikon heykeller, Atatürk büstü, rölyef, kabartma, boğa rölyefi, hayvan heykelleri, masal parkı, saat kulesi,anıt, yöresel heykeller, ünlülerin heykelleri, Çanakkale savaş anıtı, 57. Alay anıtı 57. Alay anıtı Zübeyde hanım büstü, heykel tamiri, heykel boyası ,heykel restorasyonu, yapılmaktadır.                        Heykelin Tarihçesi, eski zamanlara kadar uzanır. Dünyanın farklı yerlerinde yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden gibi çok çeşitli malzemeden yapılmış heykel ve heykelciklere rastlanmaktadır. Bunlar ve diğer heykeller üzerinde yapılan incelemelerden, heykellerin büyük bir kısmının çeşitli kavimlerin ilah olarak tanıdıkları varlıkları tasvir ettikleri, bazılarının kral-kraliçe gibi hükümdar ailelerini, kahramanları ve kahramanlık olaylarını, bilim, sanat ve sporda meşhur olmuş kimseleri, bir kısmının da çeşitli insan ve hayvanları tasvir ettikleri anlaşılmıştır.

Tarihi araştırmalar, ilk heykelin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hakkında herhangi bir netice vermemektedir.

Tarihi çok eski olduğu bilinen heykel ve heykelciliği bu derece yaygınlaştıran asıl sebep, inançtır. Çeşitli devirlerde yaşamış insanların tapındıkları ve ilah tanıdıkları şeylerin ağaç, taş, maden üzerine işlemeleri ve ibadetlerini bunlara karşı yapmaları, heykel ve heykelciliğe cemiyet hayatında geniş yer verilmesine yol açmıştır.  lk çağ topluluklarında sanatçılar genellikle bir geleneği devam ettirir. Ortaya konan eser, toplumun ortak malı olarak kabul edilir. Dolayısıyla eserler sanatçıları değil üretildikleri kavim ve toplulukların adıyla anılırlar.

İstanbul heykel atölyesi, Anakara heykel atölyesİ, İzmir heykel atölyesi, Tekirdağ heykel atölyesi, Bursa heykel atölyesi, Çorum heykel atölyesi, Antalya heykel atölyesi , Konya heykel atölyesi, Samsun heykel atölyesi, Adana heykel atölyesi,  Edirne heykel atölyesi, Kırklareli heykel atölyesi , Hatay heykel atölyesi, Diyarbakır heykel atölyesi, Van heykel atölyesi, Balıkesir heykel atölyesi, Denizli heykel atölyesi, Aydın heykel atölyesi, Malatya heykel atölyesi, Trabzon heykel atölyesi, Mardin heykel atölyesi, Denizli heykel atölyesi, Kahramanmaraş heykel atölyesi, Malatya heykel atölyesi, Kayseri heykel atölyesi, Eskişehir heykel atölyesi, Erzurum heykel atölyesi, Sivas heykel atölyesi, Şanlıurfa heykel atölyesi, Kocaeli heykel atölyesi, Çanakkale heykel atölyesi, Eskişehir heykel atölyesi, Mersin heykel atölyesi…