Heykel Çeşitleri

0 Comments
Heykel Çeşitleri

Heykel çeşitleri; kullanılacağı alana göre heykel, büst, rölyef ve biblolar bronz, tunç, polyester, mermer, pirinç ve silikondan üretilir. Bu yazımızda, Heykel çeşitleri olarak tüm heykelleri inceleyeceğiz.

 • Büst: Ünlü kişilerin sadece kafasının omzuna kadar gösterilen heykellerdir.
 • Bahçe Heykeli: bahçelere konulan, etrafı güzelleştiren heykellerdir.
 • Park Heykelleri parklarda bulunan heykellerdir.
 • Torslar: Kolu bacakları ve başı olmayan heykellerdir.
 • Tunç heykel: Tunç malzemesinden yapılır. Maliyeti yüksek olduğu için günümüzde pek yapılmaz.
 • Rölyef: Kabartma heykellerdir. Duvara kabartma olarak yapılır. Günümüzde polyester malzemeden üretilmektedir.
 • Biblo Heykeller: Genelde masa üzerinde durmak için tasarlanmış ancak, evlerde vitrinleri süsleyen, küçük heykellerdir.
 • Mask; Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, müdürlük, meslek odası gibi kurumların içine yada dışına yapılan, yarım yüz heykelidir.

Büst

Büst, insan figürünün üst kısmını gösteren heykel ya da dökümdür. Büstte insan vücudunun baş ve boyun kısmıyla çeşitli oranlarda göğüs ve omuz bölgesi bulunur. Büst genellikle bir kaideyle desteklenir. Mermer, bronz ya da kil gibi çeşitli uygun malzemeden yapılabilir

Bahçe Heykeli

Tarih Öncesi Çağlarda eve ait bahçeler ve kutsal bahçeler hâkim olan bahçe tipleriydi. Kutsal göller ve kutsal korular boyunca tanrı ve kral heykelleri tapınak kompleksine yerleştirilirdi. Yunan evlerine ait bahçelere heykel konulup konulmadığı bilinmemektedir, fakat Roma  lılar pek çok heykeli İtalya’ya götürdüler ve onları bahçelere süs türünden yerleştirdiler. Roma  İmparatorluğu Hıristiyanlığı kabul ettiğinde bu heykeller dinsizliğin bir ifadesi olarak görüldüler ve gözden uzaklaştırıldılar. RÖNESANS döneminde bu ayni heykeller toprak kazılarak yeryüzüne çıkartıldılar ve bahçelere yeniden yerleştirildiler. Heykeller o zaman sanatın bir çehresi olarak görüldüler ve bahçeler sanat çalışmalarının gösterim yeri haline geldiler

Park Heykelleri

Park heykelleri, parklarda oynayan çocukların daha güzel ve eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanmış, çizgi filim karakterlerini veya tarihe damga vurmuş ünlü kişileri canlandıran heykellerdir. Masal parkları ve sanat parklarında bu tarz heykellere, sıkça rastlarız.

Torslar

Tors kolları, bacakları ve başı olmayan heykel anlamına gelir.  Kafasız, kolsuz, bacaksız, heykel ya da figüre tors adı verilir.

Balmumu Heykel

Balmumu heykel, tarihi Romalılar zamanında ölen kişinin yüzünün şeklinin alınarak, odanın bir köşesinde saklanmasına dayanan balmumundan yapılmış heykel.

Balmumu, yumuşak ve şekil alıcı özelliği nedeniyle, kalıp çıkarma amaçlı çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Romalılar döneminde başlayan balmumu mask geleneği daha sonraları geliştirilerek, boyama yoluyla daha gerçekçi heykellere dönüşmüştür.

Dünyanın birçok yerinde balmumundan yapılmış heykellerin bulunduğu müzeler vardır. Burada ünlü kişilerin gerçeğe çok yakın heykelleri sergilenmekte ve çok büyük ilgi çekmektedir.

Tunç heykel

Tunç, heykel sanatının en sık kullanılan yapı taşlarından biridir.

Tunç alaşımları katılaşmadan hemen önce genişleme ve böylece yapıdaki küçük boşlukları kapatma özelliğine sahiptir. Sağlam ve pürüzsüz bir yapıya sahip olan bu alaşımlar ayrıntıların ön planda olduğu yapıtların oluşturulması için seramik ve mermere göre daha elverişli bir ortam hazırlamaktadır.

Rahatlama:

Rölyef ya da kabartma, yüzey üzerine yapılan yükseltme, çökertme, oyma ya da kazıma şekliyle yapılan heykel şekline denir. Alçak ve yüksek rölyef olmak üzere ikiye ayrılır.  Kabartma ve Rölyef hem Mimarlıkta ve hem de   Heykel Sanatında kullanılan bir terimdir. Yüzey üzerine yükseltilerek yapılıyorsa yüksek rölyef, çökertilerek yapılıyorsa alçak rölyef adını alır. Üzeri işlenebilir malzemeleri şekillendirme olarak da tanımlanabilir.

Alçak kabartma, yüzeyden çok az ayrılan kabartmalardır. Madalyon, para vb. şeylerde görülen kabartmalar bu şekildedir. Yüksek kabartma, yüzeyden oldukça yükselen kabartmalardır. Şeklin hemen hemen yarısı denilebilecek derecede yüksektir. Rond-bos kabartmalar ise heykele yaklaşır şekildedir. Şekiller satıha alçak taraflarından yapıştırılmış gibidirler.[6]

Kabartma olarak yapılmış süslemeler, mimari yapılarda taşa, mermere işlendikleri gibi madenden ve ahşaptan yapılmış eşyalar üzerinde de görülürler. Şamdan, kapı tokmağı gibi madeni eşyalarda, kapı, pencere kanadı, rahle, dolap, çekmece gibi ahşap eşyalarda kabartma şeklinde yapılmış süslemelere çok rastlanır. Mimari eserlerin dış veya iç cephelerinde yapının görülecek yerlerinde taş veya mermer üstüne kabartılarak yapılmış süslemeler vardır.[7]

Biblo Heykeller

Biblo minyatür ölçeklerde yapılmış zarif, gösterişli, küçük heykelcik, vazo ve süs eşyasına verilen genel bir addır. .Genel olarak taş, ağaç, alçı, seramik, fildişi ve benzeri malzemeden yapılan biblolara bütün tarih boyunca rastlanılmıştır. Bugün turistik eşya sırasında geniş ölçüde kullanılan ve üzerinde en çok durulan bir sanat kolu olmuştur.

Biblo heykel denilince küçük ölçekli yapılmış heykel tipi anlaşılır. Normal ölçütlerinden çok ufak yapılmış olan heykeller, biblo, statü adlarını alır. Günümüzde çok yaygın olarak yapılan biblo heykeller çok çeşitli maddelerden üstelik seri olarak da üretilebilecek şekillerde yapılmaktadır.

 

Heykel Çeşitleri

Firmamız Ayyıldız Heykel Atölyesi olarak, 32 yıllık tecrübeli heykeltraşlarımız ile Atatürk heykeli, Atatürk anıtı, Atatürk rölyefi, Atatürk maskı ve tüm ünlülerin heykel çeşitlerini en sahici, gerçekçi şekilde  yapıyoruz.

Heykel çeşitleri, Kent Çeşmesi, saat kulesi, yöresel sanatsal objeleri Ayyıldız Heykel Atölyemizde konusunda uzman, profesyonel heykeltraşlar eşliğinde yapıyoruz.

büst

Bele kadar yarım olan insan Heykellerine Büst adı verilir. Heyke kelimesi tek bir şekli ifade eder. Bir kaç şekilden meydana gelen yapıtlara Heykel grubu adı verilir. Heykeller madde olarak taş, mermer, maden, ağaç, alçı, çamur, plastik, balmumu, çimento, seramik, kil, fildişi, ağaç, v.b. dan yapılır. Maden hâriç sert olan maddeler oyularak, traş edilerek, yumuşak maddeler ise şekillendirilerek, madenden yapılan heykeller ise dökülerek, yani döküm yapılarak meydana getirilir. Heykellerin doğadakinden küçük olanlarına Heykelce veya heykelcik, büyük olanlarına Colossale-büyük heykel, doğadaki haliyle aynı yada yakın oranlarda yapılmış olanlarına Heykel denir.

Heykeller duruşlarına göre de adlandırılıp sınıflandırılabilir: Ayakta duranlarına “Ayakta heykel”, at üstünde olanlarına “Atlı heykel,”, lahit kapakları üzerine yapılan heykellere de “Yatar heykel ” adları verilir. Heykeller yapım amaçları, şekil özellikleri ve stillerine göre büst, rölyef ve tors gibi türlere de ayrılır.

Kalıp Alınır

Heykeller konularına göre de adlandırır ve sınıflandırılır: Mitolojik – Esatiri, timsali amaçlarla yapılan veya bunları temsil eden heykellere alegorik heykel adı verilmektedir. Asur , Pers, Mısır, ÇİN ve Hint medeniyetlerinin yaptığı devasa heykeller bu amaçla yapılmış olan esatiri heykeller grubundadır. Antik Yunan Uygarlığıında ve Helen Heykeciliğinde yapılmış, olan, Tanrı, Tanrıça, ana tanrıça heykelleri, bu heykel türlerine verilebilecek örneklerden bazılarıdır.

Peygamber, havari, kitabi dinlerin uluları için yapılmış heykellere İkonik heykel adı verilir. İsa, Meyem, Barnabas vb heykelleri ikonik heykellere örnek teşkil eder.

Bir kişinin benzeri olarak yapılanlara Portre heykel denir. Bunlar yalnız canlı modelden değil de Resim ve fotoğraflardan yada diğer bir heykelden bakılarak, kalıp alınıp yapılabilir.

 

Ayyıldız Heykel Atölyemizde her döneme ait, heykeller yapılmaktadır. Heykel Çeşitlerini www.heykelbust.com adresinde bulabilirsiniz.

KAYNAKÇA

 • [1] Göbeklitepe Urfa Cihanda İlk Tapınak ve Gizemleri , edebiyadvesanatakademisi.com/forumkategori/109
 • [2] Anadolu Hitit Firig Girit Miken ve Ege Uygarlıklarında Heykel Sanatı, edebiyadvesanatakademisi.com/S
 • [3] nadolu Hitit Firig Girit Miken ve Ege Uygarlıklarında Heykel Sanatı, edebiyadvesanatakademisi.com/Sanatlar
 • [4] Mezopotamya Uygarlıklarında Heykel Sanatı Sümer Asur Babil Akat, edebiyadvesanatakademisi.com/Sanatlar
 • [5] http://tr.wikipedia.org/wiki/Heykel
 • [6] http://tr.wikipedia.org/wiki/Kabartma
 • [7] http://tr.wikipedia.org/wiki/Kabartma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir