Heykel Tarihi

Heykel Tarihi

0 Comments

Heykel tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Bu tarih, mağaralardaki rölyeflerden insan figürlerinden başlayıp, günümüze kadar uzanır Heykellerin tarihi Heykelcilik sanatı yüzyıllar önce ortaya çıkan, çeşitli maddeleri estetik bir görüntü oluşturacak biçimde şekillendirerek duygu veya düşünceleri ifade etme sanatıdır. Maddelerin şekillendirilmesiyle ortaya çıkan sanat eserine heykel denir. Heykeller mermer, demir, tunç ve kil gibi maddelerden […]