Heykel Tarihi

0 Comments
Heykel Tarihi

Heykel tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Bu tarih, mağaralardaki rölyeflerden insan figürlerinden başlayıp, günümüze kadar uzanır

Heykellerin tarihi

Heykelcilik sanatı yüzyıllar önce ortaya çıkan, çeşitli maddeleri estetik bir görüntü oluşturacak biçimde şekillendirerek duygu veya düşünceleri ifade etme sanatıdır. Maddelerin şekillendirilmesiyle ortaya çıkan sanat eserine heykel denir. Heykeller mermer, demir, tunç ve kil gibi maddelerden yapılabilir. Heykel sanatıyla uğraşan kişilere, bir veya daha fazla heykel oluşturmuş kişilere heykeltıraş denir.

Heykel Tarihi

Sanatının Tarihçesi

Heykel tarihi incelendiğinde, heykel yapım işi aslında çok eski sanatlardan biridir. Bu sanatın ne kadar eskiye dayandığı, tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli arkeolojik bulgularda mağara döneminde bile, heykel sanatına dair izlere rastlanmıştır.

Tarihi araştırmalara göre, heykel sanatını dünyaya getiren asıl unsur inançlardır. Tarihteki ilk heykellerin ibadet amaçlı yapılan put gibi nesneler olduğu düşünülmektedir. Tarihteki ilk heykeller ağaç ve taştan yapılmıştır.

Tarihi incelediğimiz zaman, heykel sanatını şekillendiren ve günümüzdeki halini almasına yön veren 3 büyük heykel sanatı kültürü vardır: Mısır heykelciliği, Yunan heykelciliği ve Roma heykelciliği.

  • Mısır’da Heykel Sanatı: Mezar anıtları ve çeşitli dini figürler ile başlayan Mısır heykelciliği en köklü heykel tarihlerinden birine sahiptir. Dünyanın en büyük heykellerinden biri olan Sfenks heykeli yüzyıllar önce Mısır’da yapılmıştır.
  • Yunan Heykel Sanatı:  Yunan heykel sanatı kendi içinde üç bölüme ayrılmaktadır: Antik çağ, klasik çağ ve helenistik çağdır.

-Antik çağda kil, taş ve kemik kullanılarak yapılan üç boyutlu estetik nesnelerin temelinde inanç faktörü yer almaktadır. Bu heykeller çoğunlukla Yunan tanrılarıdır.

-Klasik çağda ise tanrı heykellerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu dönemin en ünlü heykeli fildişinden yapılan Athena heykelidir.

-Helenistik çağda birçok sanat keskin hatlarla şekillenmeye başlamıştır ve bu dönemin en ünlü sanatı heykeldir. Helenistik çağda dış görünüşe ve gerçekçiliğe önem verilen, tanrıları, hükümdarları ve savaş kahramanlarını temsil eden çeşitli heykeller yapılmıştır. Bu dönemin ünlü eserleri arasında Venus de Milo ve Menelaos ile Patroklos gibi isimlere rastlamaktayız.

  • Roma’da Heykel Sanatı: Romalılar heykel sanatında Yunan heykel yapımını taklit etmişlerdir. Özgün bir sanat anlayışına sahip olamamalarına rağmen bu alanda çeşitli eserler vermişlerdir. İstanbul’da Theodosius Dikilitaşı, bu eserlerden biridir ve Bizans döneminin eserleridir.
  • Heykel tarihi ile özdeş olan, heykel, büst, rölyef, anıt, mozaik, insan heykelleri, saat kulesi, yöresel anıtlar, kent çeşmeleri, savaş anıtları, tarihi kaleler Ayyıldız Heykel ve Sanat Atölyesinde konusunda uzman heykeltraşlar ile yapılmaktadır. Arayıp bilgi alabilirsiniz: 0282 726 3535

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir