Büst Satışı

0 Comments
Büst Satışı

Büst Satışı: insan figürünün üst kısmını gösteren heykel ya da dökümlerdir.

Büstte insan vücudunun baş ve boyun kısmıyla çeşitli oranlarda göğüs ve omuz bölgesi bulunur. Büst çoğunlukla bir kaideyle desteklenir. Mermer, polyester, bronz ya da kil gibi çeşitli uygun malzemeden yapılabilir.

Heykelce

Bele kadar yarım olan insan Heykellerine Büst adı verilir. Heyke kelimesi tek bir şekli ifade eder. Bir kaç şekilden meydana gelen yapıtlara Heykel grubu adı verilir. Heykeller madde olarak taş, mermer, maden, ağaç, alçı, çamur, plastik, balmumu, çimento, seramik, kil, fildişi, ağaç, v.b. dan yapılır. Maden hâriç sert olan maddeler oyularak, traş edilerek, yumuşak maddeler ise şekillendirilerek, madenden yapılan heykeller ise dökülerek, yani döküm yapılarak meydana getirilir. Heykellerin doğadakinden küçük olanlarına Heykelce veya heykelcik, büyük olanlarına Colossale-büyük heykel, doğadaki haliyle aynı yada yakın oranlarda yapılmış olanlarına Heykel denir.

Heykeller duruşlarına göre de adlandırılıp sınıflandırılabilir: Ayakta duranlarına “Ayakta heykel”, at üstünde olanlarına “Atlı heykel,”, lahit kapakları üzerine yapılan heykellere de “Yatar heykel ” adları verilir. Heykeller yapım amaçları, şekil özellikleri ve stillerine göre büst, rölyef ve tors gibi türlere de ayrılır.

Heykeller konularına göre de adlandırır ve sınıflandırılır: Mitolojik – Esatiri, timsali amaçlarla yapılan veya bunları temsil eden heykellere alegorik heykel adı verilmektedir. Asur , Pers, Mısır, ÇİN ve Hint medeniyetlerinin yaptığı devasa heykeller bu amaçla yapılmış olan esatiri heykeller grubundadır. Antik Yunan Uygarlığıında ve Helen Heykeciliğinde yapılmış, olan, Tanrı, Tanrıça, ana tanrıça heykelleri, bu heykel türlerine verilebilecek örneklerden bazılarıdır.

Peygamber, havari, kitabi dinlerin uluları için yapılmış heykellere İkonik heykel adı verilir. İsa, Meyem, Barnabas vb heykelleri ikonik heykellere örnek teşkil eder.

Bir kişinin benzeri olarak yapılanlara Portre heykel denir. Bunlar yalnız canlı modelden değil de Resim ve fotoğraflardan yada diğer bir heykelden bakılarak, kalıp alınıp yapılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir